Odwiedź nas


NetFotoLab
Zniżki dla członków LTF za okazaniem ważnej legitymacji

Aktualności

Zmiana Regulaminu "Konkurs Miesiąca 2016"

UWAGA!!

Zgodnie z decyzją zarządu wprowadza się zmianę w regulaminie "Konkurs Miesiąca 2016" poprzez uzupełnienie punktu 10 o następujące podpunkty:

d)  Udział w konkursie jest odpłatny w wysokości 5zł, które przekazać należy na:

Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im. E. Hartwiga
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 3
BOŚ O/Lublin Nr rachunku: 51 1540 1144 2114 6406 7836 0001
z dopiskiem: wpisowe w konkursie miesiąca...(wpisać nazwę miesiąca).

e)  Osoby zakwalifikowane do konkursowego przeglądu otrzymają krótką recenzję nadesłanych prac.

 

 

Zapraszamy na wystawę

 

Zapraszamy na wystawę

 

Zapraszamy do galerii

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY LTF
„Fotografia Miesiąca 2018”

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Prace na konkurs miesiąca należy przesyłać na adres:
kontaktltf@gmail.com
Temat powinien zawierać informacje:
imie_i_nazwisko_konkursLTF
W treści wiadomości należy podać dane do kontaktu.
REGULAMIN 2018 (POLSKI)
We invite you to participate in the competition!

You are supposed to send your photos to the email address: kontaktltf@gmail.com.
Subject must contain the information
name_surname_konkursLTF.
In the message, please provide contact details.

TERMS AND CONDITIONS 2018 (ENGLISH)


Wyniki konkursu
na fotografię miesiąca 2017:


Luty 2018
Autor:
Krzysztof Tollas (Piła)


Styczeń 2018
Autor:
Jolanta Placek (Świebodzice)


Grudzień 2017
Autor:
Witold Nowakowski (Lublin)


Listopad 2017
Autor:
Kinga Drążek (Rybnik)


Październik 2017
Autor:
Cezary Kowalczuk (Lublin)


Wrzesień 2017
Autor:
Wojciech Kopytek (Skierniewice)

Zwycięskie fotografie z poprzednich
miesięcy można zobaczyć
w zakładce "Galeria LTF"