Odwiedź nas


NetFotoLab
Zniżki dla członków LTF za okazaniem ważnej legitymacji

Aktualności

Zapraszamy na wystawę

 

Festiwalowe migawki 2015

 

Zapraszamy na wystawę

 

KOMUNIKAT

 

z obrad jury konkursu FOTOSZTUKMISTRZ 2015

 

organizowanego przez Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne w porozumieniu z Wydziałem Promocji Urzędu Miasta Lublin

 

Komisja konkursowa w składzie:

  • Andrzej Polakowski (przewodniczący) - ZPAF, LTF
  • Mariusz Mazur - ZPAF, AFRP, LTF
  • Łukasz Resiak - AFIAP, LTF, BTF

Po dokonaniu oceny wszystkich zgłoszonych na konkurs prac, postanowiła wyróżnić następujących autorów:

I nagrodę i tytuł FOTOSZTUKMISTRZA 2015 otrzymuje:

KAMIL WOJTYŁA

ponadto wyróżnienia otrzymują

Piotr JARUGA i Waldemar NOWIŃSKI

Spośród 40 prac nadesłanych przez 19 uczestników, Komisja zakwalifikowała do wystawy 30 prac pochodzących od następujących autorów (alfabetycznie): Piotr Gołębiewski, Piotr Jaruga, Kamila Spaczyńska, Cezary Kowalczuk, Anna Maj, Karol Malec, Diana Migasiuk, Katarzyna Myślińska, Beata Niemczyk, Bartłomiej Nowakowski, Waldemar Nowiński, Grzegorz Pawlak, Dariusz Prażmo, Jolanta Ryszewska, Jolanta Śliwińska, Iwona Syroka, Katarzyna Weremko, Kamil Wojtyła, Anna Wypchło.

Wszystkie wspomniane prace znajdą dla siebie miejsce na stronie internetowej LTF w zakładce GALERIA LTF.
Informacja o wynikach konkursu znajdzie się także na Facebooku.

Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne składa gratulacje wyróżnionym i dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu za odzew i aktywne uczestnictwo.

Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne składa podziękowanie Komisji Konkursowej, której pełnych emocji obrady, złożyły się na w/w werdykt.

Informujemy uczestników konkursu, że zapowiedziana regulaminem wystawa pokonkursowa odbędzie się jesienią bieżącego roku. Ponieważ
konkurs zrealizowano jako zadanie dodatkowe, termin i miejsce wybrane zostaną po uwzględnieniu możliwości wystawienniczych roku bieżącego.
Informacje o powyższym przekazane zostaną pocztą elektroniczną wszystkim uczestnikom konkursu w stosownym czasie.

W imieniu LTF
Stanisław Kusiak (prowadzący konkurs)

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY LTF
„Fotografia Miesiąca 2018”

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Prace na konkurs miesiąca należy przesyłać na adres:
kontaktltf@gmail.com
Temat powinien zawierać informacje:
imie_i_nazwisko_konkursLTF
W treści wiadomości należy podać dane do kontaktu.
REGULAMIN 2018 (POLSKI)
We invite you to participate in the competition!

You are supposed to send your photos to the email address: kontaktltf@gmail.com.
Subject must contain the information
name_surname_konkursLTF.
In the message, please provide contact details.

TERMS AND CONDITIONS 2018 (ENGLISH)


Wyniki konkursu
na fotografię miesiąca 2017:


Grudzień 2017
Autor:
Witold Nowakowski (Lublin)


Listopad 2017
Autor:
Kinga Drążek (Rybnik)


Październik 2017
Autor:
Cezary Kowalczuk (Lublin)


Wrzesień 2017
Autor:
Wojciech Kopytek (Skierniewice)


Sierpień 2017
Autor:
Rafał Goral (Świdnik)


Lipiec 2017
Autor:
Małgorzata Piechatzek (Górki)

Zwycięskie fotografie z poprzednich
miesięcy można zobaczyć
w zakładce "Galeria LTF"